Reklamacje

Wszystkie towary zakupione w naszym sklepie objęte są gwarancją producenta oraz ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową. W razie wykrycia jakiejkolwiek wady zakupionego produktu, zarówno z zakresie materiału, jak i wykonania lub też każdego innego rodzaju niezgodności towaru z zawartą umową– prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego (dostępnego w sekcji „Zamówienia i zakupy” na dolnym pasku na stronie głównej sklepu). Po uzyskaniu niezbędnych informacji, przygotowane zostanie zgłoszenie reklamacyjne które klient otrzyma drogą mailową w formie pliku gotowego do druku. Jedną, podpisaną kopię zgłoszenia należy dołączyć do przesyłki z towarem (wraz z dowodem zakupu).

Towar odsyłany do oględzin musi być czysty. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeśli masz uwagi do zamówionego towaru lub stwierdzasz jego niezgodność z umową – poinformuj nas o tym mailowo lub przez formularz na stronie sklepu. Spróbujemy, w miarę możliwości, rozwiązać problem.

Szczegółowo procedurę reklamacji reguluje regulamin sklepu.